Highett Podiatry

تعداد زیادی از مردم بر این باورند که تنها افراد دچار مشکلات ارتوپدی باید از ارتزها استفاده کنند اما این نظر درست نیست. امروزه ارتزها در میان همه گروه‌های سنی و افراد محبوب هستند. ارتزهای پا برای بسیاری از افراد از کودکان گرفته تا افراد مسن به دلیل وجود درد و علائم متعدد ناشی از نقص بیومکانیکی پا مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از ارتزهای پا با توجه به اینکه هیچ‌کس به صورت ایده‌آل و کاملی صحیح راه نمی‌رود نسبتا ضروری است. ارتزهای عملکردی پا