ساعت کاری: 9 صبح الی 3 بعد از ظهر

تمرین های تقویتی و آموزش راه رفتن آمپوته های اندام تحتانی قسمت دوم

تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲

 تمرین های تقویتی و آموزش راه رفتن آمپوته های اندام تحتانی قسمت دوم

تمرین های تقویتی و آموزش راه رفتن آمپوته های اندام تحتانی قسمت دوم

روی زمین دراز بکشید و یک حوله را زیر عضلات کاف پای آمپوته بگذارید. زانوی پای سالم را خم کنید و کف پا را روی زمین قرار دهید. عضلات بالای پای آمپوته را سفت کنید و زانو را راست نگه دارید. با فشار دادن به حوله و منقبض کردن عضلات شکمی، باسن خود را از روی زمین بلند کنید و چند ثانیه نگه دارید. سپس ریلکس کنید و تمرین را تکرار کنید.

روی زمین دراز بکشید و زانوی پای سالم را خم کنید و کف پا را روی زمین قرار دهید. پای آمپوته باید صاف و روی زمین باشد. زانوی پای آمپوته را صاف بالا بیاورید و با منقبض کردن عضلات باسن، باسن و ران‌ها را به آرامی از روی زمین بلند کنید.

روی زمین دراز بکشید و یک حوله را تا زانوها بگذارید. زانوی پای سالم را خم کنید و بالا بیاورید. با فشار دادن به حوله و با منقبض کردن عضلات، ران‌ها و باسن را از زمین بلند کنید و سپس پایین بیاورید.

این تمرین‌ها را با استفاده از پروتز انجام دهید.

1. بر روی یک مت ایستاده و زانوها و دست‌ها به زمین قرار بگیرید. یک بالش زیر ساق و مچ پا قرار دهید. چانه خود را پایین و بسمت سینه آورده و زانوی پای آمپوته را خم کرده و بسمت سینه بالا بیاورید. پشتتان باید به سمت بالا گرد شود. سپس به آرامی سر را بالا ببرید و زانوی خود را صاف کرده و به سمت عقب ببرید و پشتتان را هم صاف کنید. این حرکت را با زانوی دیگر تکرار کنید.

2. بر روی یک مت ایستاده و زانوها و دست‌ها به زمین قرار بگیرید. یک بالش را زیر ساق و مچ پایتان قرار دهید و تعادل خود را حفظ کنید. یک دست را بالا نگه دارید و سپس پایین بیاورید. پای آمپوته را بالا بیاورید و نگه دارید، سپس پایین بیاورید و پای سالم را بالا بیاورید و نگه دارید، سپس پایین بیاورید.

3. بر روی یک مت ایستاده و زانوها و دست‌ها به زمین قرار بگیرید. یک بالش را زیر ساق و مچ پایتان قرار دهید و تعادل خود را حفظ کنید. دست و پای مخالف را بالا بیاورید و نگه دارید، سپس پایین بیاورید و سر را صاف و در راستای ستون فقرات نگه دارید.

1. بر روی یک مت دراز بکشید و یک حوله یا بالش را زیر انتهای پای آمپوته قرار دهید. آرنج‌هایتان را خم کنید تا دستها روبروی شانه‌ها قرار بگیرند. با وارد کردن فشار به دستها و با خم کردن زانوها و صاف کردن پشت، بالا بپرید. سپس با خم کردن آرنج‌ها به آرامی پایین بروید.

2. دراز بکشید و یک حوله یا بالش را زیر پای آمپوته قرار دهید. پای دیگر را از زانو خم کنید تا کف پا روی زمین باشد. با منقبض کردن عضلات شکمی، کمرتان را صاف کنید و سر و شانه‌ها را از روی زمین بلند کنید و انگشتان دست را بسمت زانوها بکشید. سپس به آرامی دوباره تمرین را تکرار کنید.

3. روی دست‌ها و زانوها بدون پروتز، به صورت چهار دست و پا قرار بگیرید و پای آمپوته را به آرامی از زمین بلند کرده و بسمت پهلو ببرید و نگه دارید. سپس پایین بیاورید و حین به پهلو بردن پا، عضلات باسن خود را منقبض نگه دارید.

4. روی یک صندلی دسته‌دار بنشینید و دسته‌های صندلی را بگیرید. آرنج‌ها را صاف کرده و خود را از روی صندلی بلند کنید. چند ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی پایین بیاورید.

 

مرکزظفربا سالها سابقه تولید انواع آتل ارتز و پروتز مانند ساخت انواع اندام مصنوعی ,پروتزانگشت,پروتزدست ,پروتزپای بالای زانو, پروتزپای زیرزانو   ,گوش مصنوعی و انواع دست مصنوعی هوشمند شامل دست الکترونیک,  دست مکانیکی  و انگشت مصنوعی متحرک آماده ارائه مشاوره به شما در زمینه توانبخشی و اندام مصنوعی می باشد

تمرین های تقویتی و آموزش راه رفتن آمپوته های اندام تحتانی قسمت اول

مشاوره رایگانمشاوره رایگان پروتز تماس با ما