ساعت کاری: 9 صبح الی 3 بعد از ظهر

تمرین های تقویتی و آموزش راه رفتن آمپوته های اندام تحتانی قسمت دوم

 تمرین های تقویتی و آموزش راه رفتن آمپوته های اندام تحتانی قسمت دوم

تمرین های تقویتی و آموزش راه رفتن آمپوته های اندام تحتانی قسمت دوم

روی زمین به صورت طاقباز دراز بکشیدیک حوله را تا زده و آن را زیر عضلات کاف پای آمپوته بگذارید زانوی پای سالم را خم کنید و کف پا روی زمین باشد عضلات بالای پای آمپوته را سفت کرده و زانو را راست نگه دارید به حوله فشاردهید و در حالیکه عضلات شکمیتان را منقبض کرده اید باسن را از روی زمین بلند کنید چند ثانیه نگه داشته سپس ریلکس کنید و دوباره تمرین را تکرار کنید

روی زمین به صورت طاقبازدرازبکشیدزانوی پای سالم خم باشد و کف پا روی زمین قرار داشته باشد پای آمپوته باید صاف و روی زمین قرار داشته باشد زانوی پای آمپوته را صاف بالا آورده و نگه داشته و با منقبض کردن عضلات باسن باسن وران ها را را به آرامی از روی زمین بلند کنید

روی زمین به صورت طاقبازدرازبکشید یک حوله را تا زده وآن را تا زیر انتهای پای آمپوته بگذاریدزانوی پای سالم را خم کرده بالا بیاورید به حوله فشاردهید و ران ها و باسن را از زمین بلند کنید نگه دارید وسپس  پایین بیاورید

تمرین بالا را با پروتزتان انجام دهید

برروی یک مت روی زانو و کف دست هایتان قراربگیرید یک بالش زیرساق و مچ پایتان قراردهیدچانه خودرا پایین و بسمت سینه آورده و زانوی پای آمپوته را خم کرده و بسمت سینه بالا بیاوریدبطوریکه پشتتان بسمت بالا گرد شود به آرامی سر را بالا آورده و زانوی خود را صاف کرده و بسمت عقب ببرید و پشتتان هم صاف کنید سپس با زانوی دیگر تکرار کنید

برروی یک مت روی زانو و کف دست هایتان قراربگیرید یک بالش زیر ساق و مچ پایتان قرار دهید تعادل خودرا حفظ کنیدیک دست را بالا نگه دارید سپس پایین ببرید پای آمپوته را بالا آورده نگه داشته سپس پایین ببرید پای سالم را بالا بیاوریدنگه داشته سپس پایین ببرید

برروی یک مت روی زانو و کف دستهایتان قرار بگیرید یک بالش زیرساق و مچ پایتان قرار دهید تعادل خود را حفظ کنید دست و پای مخالف را بالا بیاورید نگه دارید سپس پایین بیاورید سررا صاف و در راستای ستون فقرات نگه دارید

برروی یک مت روی شکمتان قراربگیریدمیتوانید یک حوله یا یک بالش زیر انتهای پای آمپوته قراردهید آرنج را خم کنید بطوریکه دستها روبروی شانه قراربگیرند با وارد کردن فشاربه دستها و بطوریکه زانوها خم باشند و پشت صاف باشد بالا بیایید سپس با خم کردن آرنج ها به آرامی پایین بروید

روی زمین بصورت طاقباز درازبکشید یک حوله یا بالش را زیر پای آمپوته قراردهید پای دیگر را از زانو خم کنید بصورتیکه کف پا روی زمین باشد با منقبض کردن عضلات شکمی کمررا صاف کنید که به سطح زیرین بچسبد سر و شانه ها را از روی زمین بلند کنید و انگشتان دست را بسمت زانوها بکشانید سپس به آرامی دوباره تمرین را تکرار کنید

روی دست ها و زانوها بدون پروتز بصورت چهاردست و پا قراربگیرید پای آمپوته را به آرامی  اززمین بلندکرده و بسمت پهلو برده نگه دارید سپس پایین بیاورید حین به پهلو بردن پا عضلات باسن خود را منقبض نگه دارید

روی یک صندلی دسته داربنشینید با دو دست دسته های صندلی را بگیرید آرنج را صاف کرده و خود را ازروی صندلی بلند کنید چندثانیه نگه دارید سپس به آرامی پایین بیاورید

 

مرکزظفربا سالها سابقه تولید انواع آتل ارتز و پروتز مانند ساخت انواع اندام مصنوعی ,پروتزانگشت,پروتزدست ,پروتزپای بالای زانو, پروتزپای زیرزانو   ,گوش مصنوعی و انواع دست مصنوعی هوشمند شامل دست الکترونیک,  دست مکانیکی  و انگشت مصنوعی متحرک آماده ارائه مشاوره به شما در زمینه توانبخشی و اندام مصنوعی می باشد

تمرین های تقویتی و آموزش راه رفتن آمپوته های اندام تحتانی قسمت اول

مشاوره رایگان پروتز Call Now Buttonتماس با ما