پارامترهای مهم در معاینات ارتوپدی قسمت چهارم

پارامترهای مهم در معاینات ارتوپدی قسمت چهارم

ارزیابی وضعیت عصبی عروق

بررسی مکرر و ضعیت عصبی عروق در مبتلایان به اختلالات عضلانی اسکلتی بخصصوص شکستگی ها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا این افراد در معرض صدمات بافتی و عصبی هستند یکی از عوارضی که باید نسبت به نشانه های آن هوشیار بود سندرم کمپارتمان است در این سندرم به علت افزایش فشارداخل کمپارتمان عضلانی جریان خون میکروسکوپی کاهش می یابد و در نهایت منجربه آنوکسی و نکروز اعصاب میشوداگرآنوکسی بیش از 6 ساعت طول بکشد عملکرد بافتها به طور دایمی مختل خواهد شد برای یادآوری مراحل مختلف بررسی و ضعیت عصبی عروقی معمولا کلمه cmsحرف اول کلمات جریان خون حرکت و حس استفاده می شود

ارزیابی بیمار دچارصدمات عضلانی اسکلتی

هنگام بررسی بیمار دچار تروما باید مسایل احتیاطی خاصی را در نظرگرفت در صورت آسیب دیدگی اندام لازم است بیمار از نظر تروما به بافت نرم تغییرشکل اندام و وضعیت عصبی عروقی آن ارزیابی cms ارزیابی شود اگر به علت احتمال آسیب دیدگی مهرههای گردنی گردن بند طبی به گردن بیمار بسته شده است تا زمانی که با پرتو نگاری اطمینان عدم آسیب به ستون فقرات پیدا نکنیم گردنبند را باز نمی کنیم پس از باز کردن گردنبند ناحیه ستون فقرات گردنی با ملایمت از نظر تورم حساسیت در لمس و تغییر شکل بررسی می شود گاهی صدمات لگنی با آسیب دید گی اندامها ی داخل شکمی همراهند بیمار باید از نظر درد شکمی حساسیت در لمس و هماتوم داخل شکمی بررسی شود و نبض فمورال لمس گردد در صورت مشاهده خون در دهانه خروجی مجرای ادرار احتمال آسیب دیدگی مثانه و پیشابراه مطرح است.

مرکزظفربا سالها سابقه تولید انواع آتل ارتز و پروتز مانند ساخت انواع اندام مصنوعی ,پروتزانگشت,پروتزدست ,پروتزپای بالای زانو, پروتزپای زیرزانو   ,گوش مصنوعی و انواع دست مصنوعی هوشمند شامل دست الکترونیک,  دست مکانیکی  و انگشت مصنوعی متحرک آماده ارائه مشاوره به شما در زمینه توانبخشی و اندام مصنوعی می باشد

پارامترهای مهم در معاینات ارتوپدی قسمت اول