ساعت کاری: 9 صبح الی 3 بعد از ظهر

پروتزهای دست مبتنی بر نیروی خارجی

پروتزهای دست مبتنی بر نیروی خارجی

پروتزهای دست مبتنی بر نیروی خارجی

خارجی

پروتزهای مبتنی بر نیروی خارجی برای افراددارای نقص عضو نسبی در دست می توانند به دلایل بسیاری دارای مزیت باشند.آنها کاملا خود محوری هستند و این پوشیدن و درآوردن پروتزرا بسیارآسانترمی کند.آنها نیازمند تعلیق یا کابل کشی محدودکننده در مچ بازو یا آرنج نیستند و بدین ترتیب احتمال تحریک پوست بویژه در بیمارانی که دارای بافت زخم و یا حساسیت های مفرط هستند را کاهش می دهند. این پروتزها همچنین نیازبه دامنه حرکتی قابل توجه در مچ برای تولیدنیرو را از بین می برند یک عیب متمایز همه ی پروتزهای مبتنی بر نیروی خارجی فقدان حس عمقی proprioceptionاست که به صورت ذاتی در سیستم های مبتنی بر کابل وجود دارد همچنین به دلیل طول اندام باقیمانده اضافه کردن یک واحد پروتزی خود محوری می تواند از نظرزیبایی شناسی مورد پسند فرددارای نقص عضو نباشد چرا که ممکن است بلندتر از اندام سالم باشد.

درحال حاضرتعدادکمی از شرکت های پروتزی واحد نسبی دست هدف مند را می سازند ولی متخصص پروتزماهر می تواند بسیاری از واحدها را در جهت برآورده کردن نیازهای فرد دارای نقص عضو نسبی در دست و به شکل مشخص تر افراد دارای نقص عضو transmetatarsalکوتاه اصلاح کند. در این مورد تعلیق شامل یک سوکت است که متناسب با نیازهای فرد قالب گیری شده است و پشت دست را در برمی گیرد با این هدف که کف دست را برای درونداد حسی آزاد بگذارد و بار کمی به مچ تحمیل کند تا امکان کارکرد آزاد آن وجود داشته باشد .sleeveیا آستین کوتاه سیلیکونی انعطاف پذیر که به بالای مچ قرار می گیرد را می توان اضافه کرد تا مکش و اعمال فشار افزایش یابد پروتزنهایی می تواندهر چیزی شامل دست مصنوعی چنگکی با دو چنگال ساده یا پروتز دارای پنجه گرفته تا واحدهای انگشتی کنترلی مفرد باشد با حرکات کارکردی که با استفاده از حد واسط های میوالکتریک که به شکل محکمی در مقابل کارکردفشرده شده اند و معمولا جفت عضلات آنتاگونیسیتی جانبی آنان را تولید می کنند اشاره کرد در بیشتر حد واسط های میوالکتریک حرکت می تواند با یک سیگنال انقباضی واحد با ترتیبی از سیگنال های انقباضی در یک عضله با انقباض مشترک کنترل شده جفت عضلات یا با کنترل تناسبی فعال گردد همکاری این اعمال عضلانی نیازمند زمان و تلاش از جانب فرد است ولی این واحدپروتزی دارای نیرو می تواند برای فرد دارای نقص عضو دارای انگیزه بالا بسیارکارکردی باشد.

برای کاهش پیچیدگی حرکت هنگامی که موتورها اضافه می شوند برخی شرکت ها پروتز نهایی را تولید می کنند که با استفاده از الگوی حرکتی سینرژیک عمل می کنند برای مثال یک سیگنال انقباض عضله که یک واحد موتوری را در یک نیرو وسرعت از پیش تعیین شده و متغییرهدایت می کنند .ازلحاظ کارکردی این را می توان برای ایجادنیروی بیشتری نسبت به سرعت در واحدشست پروتزی و سرعت بیشتری نسبت به نیرو در واحد گیرنده پروتزتقابلی استفاده کرد تا بتوان یک حرکت و الگوی گرفتن را ایجاد کرد که طبیعی تر از همه واحدهایی است که با همان سرعت حرکت می کنند و همان نیرو را تولید می کنند.

اکثریت بزرگ ابداعات و پیشرفت ها در میکرومکانیک و میکرو پردازش گر ها در زمینه ابزارهای پروتزی کنونی در دسته بندی مبتنی بر نیروی خارجی واقع می شوند موتورهای معمول وموتورهایی servoکه بند بند این ابزارها را هدایت می کنند روزبه روز کوچکتر سبکتر و کاراتر می شوند این پیشرفت ها باعث می شود که امکان حرکت طبیعی تر همراه با پوشش های زیبایی بادوام تر و انعطاف پذیرتر و ظاهر طبیعی پروتز فراهم شود با این حال استفاده از فن آوری جدید و گران قیمت است و اغلب تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد. اگر نگوییم اکثریت بسیاری از افراد دارای نقص عضو در دست می توانند با استفاده از پروتزهای ابتدایی نافعال عملکردی غیرفعال یا مبتنی بر نیروی بدنی عملکردی غیرفعال یا مبتنی بر نیروی بدنی کارکردقابل قبولی را بدست می آورند.

مزیت ذاتی پروتزهای غیر پیشرفته این است که وزنشان کمتراست و عموما حجمکمتری دارند اجزای متحرک کمتری دارند یا اصلا ندارند مشکلات کمتری در زمینه نگهداری دارندو هزینه منطقی آنها تضمین می کند که صرف نظراز پیشرفت های فناوری  این پروتز ها هنوزهم استفاده داشته باشند.

منابع:

-Dilingham T Mckenzie E limb amputation and limb deficiency:Epidemiology and recent trends in the united state .south Med j2002 aug 95

Wedderburn caldwell sanderson olive A wrist -powered prosthesis for the partial hand JACPOC1986

CUccurullo S Physical medicine and rehabilitation board Reviw.demos  Medical Publishing

Roeschlein RA  Domholdt E factors related to successful upper extremity prosthetic use prosthet orthot int 1989

Fraser  CM an evaluation of the use made of cosmetic and functional prosthese by unilateral upper limb amputees. prosthet orthot lnt

پروتز زیبایی دست و پروتز زیبایی انگشت

مشاوره رایگان پروتز Call Now Buttonتماس با ما