بهترین نوع کفی طبی برای خار پاشنه یا پلانتار فاسیا چیست؟-min