ارتز پا ابزار کنترل موقعیت و حرکت پا و افزایش راندمان راه رفتن

ارتز پا ابزار کنترل موقعیت و حرکت پا و افزایش راندمان راه رفتن

ارتز مچ پا (AFO) بر اساس تجویز پزشک و برای اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. از جمله موارد رایج استفاده از ارتز زمانی است که مشکل شایعی به نام افتادگي مچ پا وجود داشته باشد. زمانیکه وضعیت آناتومیکی غیر صحیح لیگامان‌ها یا استخوان باعث ایجاد ناپایداری در پا و مچ پا شده باشند استفاده از AFO  به کنترل موقعیت و حرکت پا کمک می‌کند. AFO در انواع مختلف از طرح‌های ترموپلاستیک