نگهداری و آماده سازی عضو قطع شده جهت قالبگیری وساخت پروتز

نگهداری و آماده سازی عضو قطع شده جهت قالبگیری وساخت پروتز

نگه داری و آماده سازی استامپ یکی از مهم ترین مراحل دریافت پروتز است. معمولا زمان بین جراحی و گرفتن پروتز زمان بسیار مناسب برای آماده سازی استامپ است که متاسفانه به دلایل بسیاری از جمله ، عدم راهنمایی کافی پزشک از آن استفاده نمی شود.
یک استامپ خوب در هر سطح قطع عضو برای ساخت پروتز ، استامپی است که شکل تقریبا مخروطی از بالا به پایین داشته باشد ، درد یا نقطه حساس نداشته باشد