پروتز گوش مصنوعی سیلیکونی درمان بازیابی زیبایی گوش از دست رفته

پروتز گوش مصنوعی سیلیکونی درمان بازیابی زیبایی گوش از دست رفته

پروتز یک وسیله مصنوعی است که به بازیابی اعضای از دست رفته بدن یا صورت یا اعضایی مانند گوش که دچار نقص یا تغییر شکل شده‌اند کمک می‌کند. هر پروتز برای هر شخص به طور جداگانه ساخته می‌شود و برای داشتن ظاهری طبیعی و حفظ انعطاف‌پذیری، از جنس سیلیکون ساخته می‌شوند. هدف استفاده از پروتز بازیابی شکل و عملکرد اعضای بدن می‌باشد. پروتز بایستی تا حد امکان شبیه عضو از دست رفته ساخته شود تا ظاهری