عفونت پروتز زانو: تشخیص عفونت حاد با آزمایش خون و تصویربرداری

عفونت پروتز زانو: تشخیص عفونت حاد با آزمایش خون و تصویربرداری

جراحی تعویض مفصل زانو، که به آن آرتروپلاستی زانو نیز می‌گویند یکی از متداول‌ترین انواع جراحی گزینشی است. جراحی تعویض مفصل زانو هنگامی ضرورت می‌یابد که فرد از درد شدید و مداوم زانو یا تورمی که توانایی وی را برای انجام کارهای روزمره تحت تأثیر قرار دهد، به پزشک مراجعه نماید. اکثر افراد پس از جراحی دردی ندارند و تحرک خود را نیز بازمی‌یابند. هرچند بعضی از افرادی که جراحی تعویض مفصل زانو را انجام می‌دهند