ارتز (بریس) سندروم تونل کارپال: مچ‌بند مناسب در درمان و کنترل درد

ارتز (بریس) سندروم تونل کارپال: مچ‌بند مناسب در درمان و کنترل درد

اگر شما درد، احساس گزگز یا بی حسی در انگشتان دست خود دارید ممکن است به سندرم تونل کارپال مبتلا شده باشید. این یک بیماری رایج است که ممکن است هر فردی با هر شغلی از واردکننده اطلاعات تا بسته‌بندی گوشت به آن مبتلا شود. این عارضه زمانی اتفاق می‌افتد که بر عصب