روش نگهداری عضو قطع شده و زخم دیابتی را بدانیم

روش نگهداری عضو قطع شده و زخم دیابتی را بدانیم

در کشور ما متاسفانه حوادث رانندگی و حوادث شغلی آمار بالایی دارد و فارغ از عزیزانی که فوت میکنند چند ده هزار نفر هم درسال دچار معلولیت و قطع اندام میشوند، از سویی آمار دیابت مخفی نیز بسرعت در کشور در حال افزایش است و بسیاری از ابتلای خود به آن خبر ندارند.

چناچه شخص به موقع از دیابت خود با خبر شود و با آموزش های لازم بتواند تمام نکات بهداشتی و درمانی را به کار گیرد