پروتز (پای مصنوعی) زیر زانو: قبل و بعد از استفاده و بررسی اجزاء

پروتز (پای مصنوعی) زیر زانو: قبل و بعد از استفاده و بررسی اجزاء

انواع مختلفی از پروتزهای زیر زانو وجود دارند. نوع پروتز به ظاهر عضو باقیمانده، سطح فعالیت، شرایط بیمار و خواسته‌های او بستگی دارد. برای استفاده و طراحی پروتز زیر زانو از روش معلق کردن برای نگهداشتن پروتز روی عضو باقیمانده استفاده می‌شود. روکش مخصوص معلق کردن به روکشی گفته می‌شود که به پروتز متصل می‌شود و بر روی ران بیمار می‌لغزد و پروتز را روی عضو باقی مانده نگه می‌دارد. جنس روکش از نئوپرن، ژل و