لگن بند طبی (بریس لگن):کنترل درد ناشی از مشکلات لگن مانند دررفتگی

لگن بند طبی (بریس لگن):کنترل درد ناشی از مشکلات لگن مانند دررفتگی

ارتز کامل لگن گاهی اوقات بعد از عمل جایگزینی کامل مفصل ران استفاده می‌شود تا از حرکت خم شدن، کشش به سوی محور و چرخش داخلی که باعث در رفتگی استخوان می‌شود, جلوگیری کند. در نوزادان مبتلا به دیسپلازی پیش رونده (رشد نابهنجار اندام یا بافتها) که منجر به بی ثباتی لگن می‌شود، از ارتزهای پاولیک هارنس (در رفتگی مادرزادی مفصل ران) و یا هیپ ابداکشن برای خم شدن مفصل ران و دور کردن اندام