انواع پروتز دست: انتخاب دست مصنوعی بر اساس اهداف و نیازهای متفاوت

انواع پروتز دست: انتخاب دست مصنوعی بر اساس اهداف و نیازهای متفاوت

اگر بازو یا دست شما به دلایل گوناگون قطع شده باشد، بعد از گذشت مدتی، به نقطه‌ای می‌رسید که باید تصمیم بگیرید که از دست مصنوعی (پروتز) استفاده کنید یا خیر. در این شرایط شما ۴ گزینه پیش رو خواهید داشت:

بدون استفاده از پروتز یا همان دست مصنوعی به زندگی خود ادامه دهید
شما می‌توانید از پروتزهای ثابت استفاده کنید
می‌توانید از پروتزهای کاربردی و متحرک استفاده کنید

انتخاب شما می‌تواند ترکیبی از گزینه‌های بالا باشد.