انواع پروتز پنجه پا: نحوه ساخت و قیمت پروتز سیلیکونی پنجه پا

 

آمپوتاسیون جزئی پا عبارتست از قطع یا آمپوتاسیون انگشتان پا، آمپوتاسیون وسط کف پا (متاتارسو فلانژیال، ترانس متاتارس)؛ آمپوتاسیون لیس‌فرانک و آمپوتاسیون چوپارت. افرادی که دچار قطع عضو در ناحیه پنجه پا هستند می‌توانند از انواع مختلفی پروتز یا وسایل ارتزی استفاده‌کنند و یا اصلا تمایلی به استفاده از چنین مواردی نداشته باشند. برخی از گزینه‌های درمانی عبارتند از:

صفحه پایی سفت و محکم به همراه پشتیبانی قوس ترکیب‌شده با کفی راکر یا گهواره‌ای
پروتز یا ارتز پای سفارشی ساخته‌شده
کفش‌های سفارشی ساخته‌شده
ارتز دارای مچ‌پای اصلاح‌شده با فیلر انگشت پا
پروتز پا