گردنبند طبی (ارتز یقه گردن) ابزار کنترل حرکات پس ازجراحی و شکستگی

گردنبند طبی (ارتز  یقه گردن) ابزار کنترل حرکات پس ازجراحی و شکستگی

ارتز یا بریس گردن (گردنبند طبی) عموما برای افرادی که جراحی ستون فقرات گردنی انجام داده‌اند جهت ثابت نگه داشتن گردن استفاده میشود. بریس گردن همچنین برای درمان گردن‌درد که در اثر آسیب‌های شدید ایجاد شده است به کار می‌رود. پس از آسیب شلاقی گردن، ارتز می‌تواند برای ثابت نگه داشتن و کاهش درد استفاده شود؛ البته استفاده از ارتز گردن برای شروع سریع حرکت‌درمانی مورد تردید است چرا که حرکت‌درمانی می‌تواند باعث بهبود محدوده حرکتی گردن