ارتز و پروتز: ابزار کمک به بیماران در روند بهبودی و فعالیت روزانه

ارتز و پروتز: ابزار کمک به بیماران در روند بهبودی و فعالیت روزانه

 

ارتوز به وسیله‌ای گفته می‌شود که از اعضای بدن محافظت می‌کند، به تطبیق آنها می‌پردازد، به بهبود عملکرد آنها و اصلاح ناهنجاری‌های اعضای بدن کمک می‌کند و از عملکرد نامناسب آنها جلوگیری می‌کند. اکثر ارتوزها مانند ارتوز ستون فقرات یا ارتوز زیر زانو دور موضع مورد نظر قرار می‌گیرند و به بهبود عملکرد آن کمک می‌کنند. ارتوز پا یک وسیله بی نظیر است که هدف از طراحی و کاربرد آن بهبود حرکات پا است