ساعت کاری: 9 صبح الی 3 بعد از ظهر

کفش و کفی طبی

کفش و کفی طبی

کفش و کفی طبی

کفی طبی medical insole

کفی طبی در سه نوع سافت، سمی ریجید و ریجید موجود است که بسته به نیاز بیمار تجویز میگردد.

مشخصات کفش و کفی طبی :
کفی طبی قوس های طولی داخلی، طولی خارجی و عرضی را به دلیل داشتن پایه فوم ریجید یا چوب پنبه ساپرت می‏کند.
کفی طبی حرکات بیومکانیک مناسب برای پای بیماران را ایجاد می‏کند و از حرکات نادرست مفاصل ریز کف پا جلوگیری می نماید.
استفاده از کفی باعث کاهش نیروهای اعمالی به پا می شود و به راحتی بیمار کمک می نماید.

اندیکاسیون:

پلنتار فاشیاتیس

خستگی اندام

دژنراسیون مغصل

متاتارسالژیا

فوت بی حس نوروپاتیک

نروما

بونیون

زخم پلنتار

چارکوت

کفش و کفی طبی

مشخصات :

کفش و کفی طبی جهت افزایش ساپرت سمت داخل پا تجویز میشود. کفش میتواند بر روی قالب نرمال، straight last و reverse last کشیده شود. اغلب کفش های پنجه مستقیم و پنجه برعکس برای بیماران مبتلا به دفورمیتی کلاب فوت تجویز می شوند.

همچنین انواع اصلاحات شامل وج، فلیر و آرک ساپرت می‏تواند در کفش و کفی اعمال شود.

اندیکاسیون:

صافی شدید کف پا (هایپرپرونیشن)

Toe in gait

اصلاح واروس و والگوس زانو

دست بیونیک چیست؟

مشاوره رایگان پروتز Call Now Buttonتماس با ما