ساعت کاری: 9 صبح الی 3 بعد از ظهر

کفش و کفی طبی

تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۲

کفش و کفی طبی

کفش و کفی طبی

کفی طبی، یا همان medical insole، در سه نوع سافت، سمی ریجید و ریجید موجود است که بسته به نیاز بیمار تجویز می‌شود.

مشخصات کفش و کفی طبی:
کفی طبی با داشتن پایه فوم ریجید یا چوب پنبه ساپرت، قوس‌های طولی داخلی، طولی خارجی و عرضی را فراهم می‌کند.
این نوع کفی طبی، حرکات بیومکانیک مناسب برای پای بیماران را ایجاد می‌کند و از حرکات نادرست مفاصل ریز کف پا جلوگیری می‌نماید.
استفاده از کفی طبی باعث کاهش نیروهای اعمالی به پا می‌شود و به راحتی بیمار کمک می‌نماید.

اندیکاسیون:

پلنتار فاشیاتیس

خستگی اندام

دژنراسیون مغصل

متاتارسالژیا

فوت بی حس نوروپاتیک

نروما

بونیون

زخم پلنتار

چارکوت

کفش و کفی طبی

مشخصات :

کفش و کفی طبی جهت افزایش ساپرت سمت داخل پا تجویز میشود. کفش میتواند بر روی قالب نرمال، straight last و reverse last کشیده شود. اغلب کفش های پنجه مستقیم و پنجه برعکس برای بیماران مبتلا به دفورمیتی کلاب فوت تجویز می شوند.

همچنین انواع اصلاحات شامل وج، فلیر و آرک ساپرت می‏تواند در کفش و کفی اعمال شود.

اندیکاسیون:

صافی شدید کف پا (هایپرپرونیشن)

Toe in gait

اصلاح واروس و والگوس زانو

دست بیونیک چیست؟

مشاوره رایگانمشاوره رایگان پروتز تماس با ما