ارتز درمانی پای پرانتزی: درمان موثر تا قبل از توقف رشد استخوان‌ها

عارضه پای پرانتزی در میان کودکان خردسال در سنین حول و حوش 2 تا 4 سال امری شایع بوده و گاهی اوقات تا زمانی كه كودك به 8 سالگی ‌رسیده و به واسطه روند طبیعی رشد حالت پای کودک اصلاح شود ادامه خواهد داشت. اگر متوجه شدید که زانوهای کودکتان در هنگام ایستادن یکدیگر را لمس می‌کنند ولی مچ پاها از یکدیگر فاصله دارند احتمالا کودک دچار پای پرانتزی است. در این حالت ایستادن در وضعیتی که پاها به سمت داخل چرخیده‌اند به