ارتز درشت نی ابزار حمایت از استخوان شکسته شده در طول دوره درمان

ارتز درشت نی ابزار حمایت از استخوان شکسته شده در طول دوره درمان

تیبیا یا به‌عبارتی استخوان درشت نی ساق پا معمولا یکی از شکننده‌ترین استخوان‌های بدن است. شکستگی استخوان قلم پا اغلب در امتداد طول استخوان  ساق پا، زیر زانو و بالای مچ پا رخ می‌دهد. معمولا این نوع شکستگی در اثر وارد شدن فشار زیاد به استخوان ساق پا اتفاق می‌افتد. به‌عنوان مثال، تصادفات با وسایل نقلیه موتوری یکی از شایع‌ترین علل شکستگی استخوان درشت نی هستند. بسیاری از شکستگی‌های استخوان درشت نی با شکستگی استخوان کوچک‌تر