ارتز و بریس مخصوص تنیس البو جهت کنترل درد و پیشگیری از آسیب

ارتز و بریس مخصوص تنیس البو جهت کنترل درد و پیشگیری از آسیب

بریس تنیس البو یا باند کشی مخصوص آرنج تنیس بازان یک وسیله کمکی سودمند برای درمان و توانبخشی عارضه تنیس البو است که انواع مختلفی از آن در بازار وجود دارد و بر اساس کارایی آنها و کمکی که بیمار می‌کنند انتخاب می‌شوند. انتخاب بهترین نوع بریس به سطح فعالیت جسمانی بیمار بستگی دارد. بریس مخصوص آرنج تنیس بازان در سه نوع وجود دارد که عبارتند از قلاب اپی کندیلیت، باند کشی تنیس البو