پروتز چشم چیست؟ هزینه خرید و نحوه نگهداری چشم مصنوعی

پروتز چشم چیست؟ هزینه خرید و نحوه نگهداری چشم مصنوعی چیست؟

در مواردی که فرد یکی از چشم‌های خود را بر اثر آسیب‌دیدگی و یا بیماری‌هایی از قبیل سرطان، عفونت و یا بیماری گلوکوم از دست‌ می‌دهد از پروتز چشم مصنوعی استفاده‌می شود تا این نقص ظاهری برطرف‌ شود.

استفاده از پروتز چشم در مقایسه با استفاده از چشم‌بند و یا رهاکردن چشم به حال خود به مراتب بهتر است. امروزه به کمک تکنولوژی‌های پیشرفته می‌توان پروتزهای چشم مصنوعی را طوری طراحی کرد که تا حد