نواختن پیانو با دست مصنوعی

 نواختن پیانو با دست مصنوعی

به گزارش گروه علم و فناوری آنا به نقل از ScienceAlert، در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت‌های زیادی در اندام‌های مصنوعی بودیم. باوجود این که بیشتر اندام‌های مصنوعی هنوز در مرحله آزمایشگاهی قرار دارند اما اندام‌های مصنوعی بیونیک در حال توسعه هستند که کاربران می‌توانند آنها را با ذهن خود کنترل کنند.

کنترل حرکتی مناسب برای اکثر افرادی که از دست مصنوعی استفاده می‌کنند، یک رویاست. حالا دانشمندان موسسه تکنولوژی جورجیا نوع جدیدی از اندام مصنوعی را ساخته‌اند که هر انگشت آن توانایی حرکت