ارتز کف پا (کفی طبی) ابزاری در جهت کاهش درد ناشی از صافی کف پا

ارتز کف پا (کفی طبی) ابزاری در جهت کاهش درد ناشی از صافی کف پا

اگر قوس داخل کف پاهای شما صاف و تخت باشد و در هنگام ایستادن کل کف پای شما با زمین تماس دارد، در این صورت شما دچار صافی کف پا هستید. صافی کف پا یک مشکل رایج و معمولاً بدون درد است که هنگامی ممکن است به وجود بیاید که قوس پاها در دوران کودکی به طور کامل