قطع شدن پا در بیماران دیابتی

قطع شدن پا در بیماران دیابتی

یکی از ناگوارترین خطراتی که بیماران دیابتی را تهدید می کند، قطع شدن پاهایشان است. گرچه این مشکل در همه بیماران رخ نمی‌دهد، ولی به خاطر شیوع بسیار زیاد دیابت، موضوع جدی و شایعی است.

دیابت بیماری مزمنی است که در اثر کاهش یا فقدان ترشح هورمون انسولین در بدن یا به‌دنبال عدم توانایی بدن در استفاده از انسولین به‌وجود می‌آید.

انسولین هورمونی است که از غده لوزالمعده (پانکراس) ترشح می‌شود و در تبدیل غذا به انرژی مورد نیاز ما نقش به‌‌سزایی دارد.