پروتز گردن: عمل دیسک مصنوعی گردن و مراقبت بعد از آن با ارتز گردن

پروتز گردن: عمل دیسک مصنوعی گردن و مراقبت بعد از آن با ارتز گردن

ستون فقرات گردنی از هفت استخوان تشکیل شده که به آنها مهره‌های سرویکال می‌گویند، این مهره‌ها روی هم قرار گرفته و تشکیل ناحیه گردنی را می‌دهند. دیسک‌های گردنی یا سرویکال بالشتک‌هایی هستند که بین مهره‌های گردن قرار گرفته‌اند.  همچنین ستون فقرات گردنی شما یک تونل حفاظتی را برای بخش بالایی طناب نخاعی مهیا می‌کند تا طناب نخاعی از میان آن بگذرد. این بخش از طناب نخاعی شامل اعصاب نخاعی‌ای است که حس لامسه