شکستگی تیبیا

شکستگی تیبیا

شكستگي‌هاي پروگزيمال تيبيا

Tibial Plateau Fracture : آسيب‌هاي سطح مفصلي پروگزيمال تيبيا در اثر تروماي با انرژي بالا رخ داده و معمولاَ با آسيب‌هاي عروقي و عصبي، سندرم كمپارتمان، ترومبوز وريدهاي عمقي، كوفتگي يا له شدگي نسج نرم و يا زخم باز همراه هستند.

احتمال وقوع آسيب‌هاي شديد همراهي در شكستگي دررفتگي بيشتر از شكستگي بتنهايي مي‌باشد. در يك مطالعه 67% آسيب‌هاي مينيسك در جريان شكستگي پلاتوي تيبيا رخ داده بود درحاليكه 96% آسيب‌هاي رباط‌هاي صليبي و 85% پارگي‌هاي رباط داخلي زانو (MCL) در جريان شكستگي دررفتگي سطح مفصل