انواع پروتز ستون فقرات جهت درمان آرتروز و دیسک های آسیب دیده

انواع پروتز ستون فقرات جهت درمان آرتروز و دیسک های آسیب دیده

ایمپلنت‌های ستون فقرات به شیوه‌های زیادی انجام می‌شوند و برای درمان انواع بیماری‌های دردناک در کمر و ناحیه پشت بدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. از زمان موفقیت نسبی جراحی جایگزینی دیسک مصنوعی، تکنولوژی‌های ایمپلنت به یک گزینه مهم و محبوب در صنعت درد پشت تبدیل شده است. در حال حاضر، ده‌ها دستگاه مختلف پروتز یا در بازار و یا در آزمایشات بالینی وجود دارند. اکثر پروتزهای مورد استفاده در ستون فقرات برای یکی از چندین