پروتز و اندام مصنوعی: روش استفاده بهینه و حفظ کارایی و دوام آنها

پروتز و اندام مصنوعی: روش استفاده بهینه و حفظ کارایی و دوام آنها

پروتز بخش جدید و مهمی از بدن شماست. پروتز یک ابزار پیچیده است که برای افزایش استقلال، سطح فعالیت و تحرک شما طراحی شده است. با به دست آوردن تجربه در استفاده از پروتز، بیشتر و بیشتر به این وسیله وابسته خواهید شد. همین الان تصمیم بگیرید از برخی اصول کلی ساده پیروی کنید تا پروتز خود را در بهترین حالت کارکردی خود حفظ کنید. به یاد داشته باشید، پروتز یک وسیله