پروتز انگشت دست: قیمت ساخت انواع انگشت مصنوعی دست

پروتز انگشت دست: قیمت ساخت انواع انگشت مصنوعی دست

قطع انگشت و یا قسمتی از آن جزء شایع‌ترین اشکال از دست دادن قسمتی از دست هستند. شایع‌ترین دلیل قطع انگشتان دست شامل تروما، نبودن انگشت و ناهنجاری ظاهری آن بصورت مادرزادی می‌باشد.

هر گونه ناهنجاری ظاهری مخصوصا دستانی که دائما در دید خود فرد و یا سایرین قرار دارد می‌تواند بر روی موقعیت اقتصادی-اجتماعی وی تاثیر بگذارد. پیشرفت در علم جراحی در شکل‌های پیوند مجدد عروقی در سطح میکرو به بسیاری از افرادی که