ترمیم انگشت قطع شده پا با پروتز کف پا: انواع پروتز پنجه

پروتز کف پا: پروتز پنجه پای قطع شده در بیماران دیابتی و عروقی

پروتز کف پا یک روش سودمند برای همه افرادی است که در سراسر جهان دچار دیابت یا بیماری عروقی هستند. پروتز کف پا در افرادی انجام می‌‌شود که بخشی از کف پای آنها از بین رفته است روشی برای جبران این وضعیت است که بر اساس نیازهای بیمار و از جنس سیلیکون مرغوب ساخته و طراحی می‌‌شود. این نوع پروتز به نوع فشاری که از بدن به پا وارد می‌شود کمک می‌کند