پروتز بینی سیلیکونی: ایمپلنت بینی مصنوعی جایگزین بینی

پروتز بینی سیلیکونی: ایمپلنت بینی مصنوعی جایگزین بینی

 گاهی‌ اوقات برای این که جراح  بتواند یک تومور پیشرفته را از داخل بینی و یا حفره‌های داخل آن بیرون‌ بیاورد، مجبور است بخشی و یا حتی کل بینی را بردارد. اگر بازسازی بینی از طریق عمل جراحی ممکن‌ نباشد در این صورت یک می‌توان بجای آن از پروتز بینی قابل‌ برداشت یا بینی مصنوعی استفاده‌ کرد.

پروتز مصنوعی بینی طوری ساخته‌ می‌شود که بیشتر شباهت ممکن را به بینی واقعی داشته باشد. همچنین جراح بینی مصنوعی را طوری طراحی‌می‌کند