معرفی انواع قطع عضو به دلایل بیماری و حوادث همراه با پروتز مناسب

آمپوتاسیون یا قطع عضو، جراحی است که طی آن همه بخش‌های یک بازو یا ساق پا برداشته می‌شود. این جراحی ممکن است به منظور درمان بیماری، آسیب یا عفونت انجام شود. هم‌چنین ممکن است برای خارج کردن تومور از عضلات یا استخوان نیز استفاده شود. اصلی‌ترین دلیل قطع عضو، جریان خون ناکافی است. باریک‌شدن یا آسیب شریان‌ها می‌تواند باعث جریان خون ناکافی شود. زمانی که این اتفاق در ساق پا یا بازو می‌افتد، به آن بیماری شریانی محیطی یا PAD می‌گویند. PAD اغلب اوقات بین 50 تا 75سالگی