ساعت کاری: 9 صبح الی 3 بعد از ظهر

پروتز دست و پروتز انگشت با فنآوری پیشرفته

پروتز دست و پروتز انگشت با فنآوری پیشرفته

پروتزدست و پروتزانگشت با فنآوری پیشرفته

دست های پروتزی رباتی با انگشتان بندبندمنفرد گرچه اغلب هزینه بالایی دارند که می تواند مانع از تهیه آنها شود اما هم اکنون در بازار در دسترس هستندوقتی این دست ها اولین بار معرفی شدندظاهروکارکردان انقلابی بودوزیبایی شناسی موردپذیرش آنان در ان زمان در زمینه پروتزدست زلزله ای به راه انداخت.toch bionicsاولین شرکتی بود که یک محصول دراین دسته بندی را معرفی کرد و محصول تولیدی آن I-limbنام داشت با این ابزارها هر انگشت موتور و جعبه دنده خودش را دارد.این دست را می توان به گونه ای اصلاح کرد که مناسب نیازهای افراددارای نقص عضودرقسمتی از دست باشد.I-digitنیززمانی که انگشتان منفرد ازبین رفته اند دردسترس است.ورودی این سیستم ها از طریق الکترودهای میو الکتریک کنترل می شود که سیگنال های آمده از عضلات را می خوانند سیگنال هایی که در حالت عادی برای فعال کردن دست سالم استفاده میشوند شست پروتزI-limbدارای نیرو نیست .آن می تواند به صورت دستی و بنا به موقعیتی که داردالگوی گرفتن جانبی یا استوانه ای را فراهم کند و بوسیله اصطکاک در جای خود نگه داشته شود.دست bebionicمحصول RSLSteeperازنظرقابلیت کارکردی اساسا مشابه I-limb است .ottobockدستtranscarpalرا مشخصا برای افراد قطع عضو با اندام های باقیمانده بلند شامل آنهایی که دارای قطع عضو ترانس کارپال هستند توسعه داده است.این دست اساسا یک واحددست خود در بر گیرنده کم حجم را فراهم می کند که در آن واحدشست در اداکشن ثابت شده است تا یک الگوی سه انگشتی بسیارکارکردی را در برابر دو اکستنشن انگشتی که به صورت همزمان در همان اکچوایتور حرکت می کنند فراهم کند.

منابع:

-Dilingham T Mckenzie E limb amputation and limb deficiency:Epidemiology and recent trends in the united state .south Med j2002 aug 95

Wedderburn caldwell sanderson olive A wrist -powered prosthesis for the partial hand JACPOC1986

CUccurullo S Physical medicine and rehabilitation board Reviw.demos  Medical Publishing

Roeschlein RA  Domholdt E factors related to successful upper extremity prosthetic use prosthet orthot int 1989

Fraser  CM an evaluation of the use made of cosmetic and functional prosthese by unilateral upper limb amputees. prosthet orthot lnt

toch bionicsمنسفیلدماساچوست استفاده شده با کسب اجازه

پارامترهای مهم در معاینات ارتوپدی قسمت سوم

مشاوره رایگان پروتز Call Now Buttonتماس با ما