پروتزهای هوشمند دست و انگشت

 پروتزهای هوشمند دست و انگشت

پروتزهای هوشمند دست و انگشت

x-fingerوx-thumbمحصول dedrick medicalمثال هایی از ابزارهای انگشتی هستند .واحد های مچی برای ایجاد گرفتن گازانبری ترکیبی نیازمندآن هستند که بیمار بتواند مچ را خم و باز کند تا ابزار را بصورت موثر فعال نماید نیروی گرفتن نه تنها به قدرت بیمار بستگی دارد بلکه به دامنه حرکتی عملکردی مفصل مورد استفاده برای ایجاد نیرو نیزوابسته است.

تا همین اواخر پروتزهای دارای نیروی خارجی به دلیل حجیم بودن مولفه های لازم برای اجرای حرکات انگشتی پیچیده و سینرژیک برای افراد دارای نقص عضو در قسمتی از دست کاربردی نبودند.هم اکنون فن آوری های جدیدتر با استفاده از موتورها و فعال کننده های کوچکتر /قویتر و بهینه تر ازنظر مصرف انرژی این امکان را ایجاد کرده اندکه نیروی خارجی در ابزارهای نهایی شبیه تر به اندام زنده عمل کرده و شامل تک تک انگشتان همه انگشتان و شست باشد ابزارهای دارای نیروی خارجی هنوزهم توسط بیمار سازماندهی می شوند با این حال یک منبع نیروی خارجی به منظور تبدیل و یا تشدید سیگنال داده شده برای به کارگیری ابزارنهایی استفاده می شوند به دلیل در دسترس بودن ساختمان عضلانی باقیمانده ساعد در بیشتر افراد دارای نقص عضو قسمتی از دست مبدل نسبی سیگنال میوالکتریک رایج ترین منبع درونداد مورد استفاده برای پروتزهای دست دارای نیروی خارجی است منبع کنترل مطلوب برای ابزارهای پروتزی مبتنی برنیروی خارجی به قابلیت کارکردی آناتومی باقیمانده فرد دارای نقص عضو بستگی خواهدداشت درحالت مطلوب ابزارکنترلی دارای دوپردازشگراست یکی برای بازکردن انگشت ها و یکی برای بستن آنها برای افراد دارای نقض عضو در قسمتی از دست منابع درونداد عموما روی همان عضلاتی هستند که معمولا همان حرکت را در دست سالم انجام میدهند.

این ابزارها اگرچه ظاهر و کارکرد شبیه تر به دست طبیعی انسان را برای فرد دارای نقص عضو فراهم میکنند ولی محدودیت هایی در زمینه استفاده از آنها هنوز هم وجود دارد ابزارهای نهایی کاملا میو الکتریک به دلیل ماهیت ذاتی شان خیلی برای برداشتن چیزهای سنگین یا استفاده در محیط های مرطوب یا پرگردوخاک مناسب نیستند آنها به باطری هایی نیاز دارند که بصورت روزانه باید شارژ شود و برنامه ریزی نگه داری عمومی و تعمییرآنها نیازمند آموزش و تخصص ویژه است نهایتا اینکه تعداد کمی از این محصولات برای استفاده در نقص عضو دردست طراحی  می شوند

سوکت پروتزهای مختص برای بیماران دارای نیازحرفه ای  و تفریحی اختصاصی یعنی چنگک برای استفاده از سیم کابل و غیره ضمیمه های چکش و اره مولفه های کمکی برای استفاده از اسلحه یا تیراندازی با کمان یا نواختن یک آلت موسیقی وغیره ممکن است تا روی ساعد گسترش یابد تا امکان موازنه موثرهنگام برداشتن اشیا سنگین فراهم شود ابزارهای اتصال و یا قطع اتصال مختلفی در دسترس هستند که امکان موثرازابزارهای نهایی چندگانه با یک سوکت واحد را فراهم میکنند.

با این حال باید به این نکته توجه کرد که سوکت هایی که برای بارهای سنگین ساخته می شوند اغلب ممکن است با حرکت موثر مچ تداخل نمایند. بنابراین باید توان باقیمانده بیمار و انسجام پوست را در نظر گرفت.

روکش های زیبایی را می توان از جنس pvc/وینیل یا سیلیکون ساخت تا بتوان پایه ای را برای یک پوشش بسیار شبیه به اندام زنده ایجاد کرد که می تواند با سایه روشن وست و ویژگی های اندام سالم هماهنگ شود روکش ها را همچنین می توان به صورت بافت دار textured ساخت تا قابلیت گرفتن اجسام افزایش یابد و اصطکاک در مقابل لباس و مواد دیگر کاهش پیدا کند با این وجود دوام این روکش ها به اندازه  ابزارهای نهایی ساخته شده از فلز یا ترمو پلاستیک نیست و آنها برای استفاده سنگین طراحی نمی شوند اغلب می توان یک روکش  دارای دوام بیشتر را برای استفاده  برای تکالیف سنگین تر طراحی کرد به گونه ای که بیمار بتواند بنا بر اقتضای موقعیت روکش ها را تعویض نماید.

منابع:

-Dilingham T Mckenzie E limb amputation and limb deficiency:Epidemiology and recent trends in the united state .south Med j2002 aug 95

Wedderburn caldwell sanderson olive A wrist -powered prosthesis for the partial hand JACPOC1986

CUccurullo S Physical medicine and rehabilitation board Reviw.demos  Medical Publishing

Roeschlein RA  Domholdt E factors related to successful upper extremity prosthetic use prosthet orthot int 1989

Fraser  CM an evaluation of the use made of cosmetic and functional prosthese by unilateral upper limb amputees.

prosthet orthot lnt

پروتزهای دست مبتنی بر نیروی خارجی