پروتز بالای زانو: قیمت و نحوه ساخت پاهای مصنوعی بالای زانو

پروتز بالای زانو حاوی سوکت، مفصل زانو، مفصل مچ پا و اجزای کف پای است. به طور کلی، تمامی بخشهای یک پروتز بالای زانو به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ازطریق ارائه پشتیبانی، ثبات و تعادل، همراه با دامنه حرکتی پویا از عملکرد یک پای واقعی تقلید کنند. در ابتدا که باقیمانده‌ی اندام فرد در حال التیام و بهبودی است و ظرف چند ماه اولیه از نظر شکل و اندازه کوچک و جمع‌می‌شود به فرد پروتز موقت داده‌می‌شود. این پروتز در این برهه‌ی زمانی بر اساس نیازهای او دچار