ساعت کاری: 9 صبح الی 3 بعد از ظهر

پارامترهای مهم در معاینات ارتوپدی قسمت سوم

تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۲

پارامترهای مهم در معاینات ارتوپدی قسمت سوم

پارامترهای مهم در معاینات ارتوپدی قسمت سوم

-ارزیابی قدرت واندازه عضلات

ارزیابی سیستم عضلانی بر اساس توانایی فرد برای تغییر وضعیت قدرت و هماهنگی عضلات و اندازه هر یک از عضلات انجام می‌شود. ضعف گروه خاصی از عضلات ممکن است نشانه‌ای از بیماری‌های مختلفی مانند پلی نوروپاتی، اختلالات الکترولیتی، میاستنی، گراو، پولیومیلیت و دیستروفی عضلانی باشد. برای ارزیابی توان عضلانی، عضلات اندام را در حین حرکات غیرفعال لمس می‌کنیم و برای ارزیابی قدرت عضلات از بیمار می‌خواهیم که حرکات خاصی را در مقابل مقاومت یا بدون اعمال آن انجام دهد.

به عنوان مثال، برای ارزیابی قدرت عضلات دو سربازو از بیمار می‌خواهیم که آرنج خود را کاملاً باز کرده و سپس در مقابل مقاومتی که در جهت مخالف اعمال می‌شود، آن را خم کند. با دادن ساده با بیمار می‌توان قدرت چنگ زدن اورا تخمین زد. در بعضی بیماران با دورسی فلکشن شدید و ناگهانی مچ یا اکستانسیون شدید و ناگهانی مچ دست و سپس رها کردن آن می‌توان کلونوس یا انقباضات منظم عضله‌ای ایجاد کرد.

همچنین، عضلات از نظر فاسیکولاسیون یا لرزش غیرارادی گروهی از عضلات نیز باید بررسی شوند. برای کنترل اندازه عضلات می‌توان محیط اندام را به طور مرتب اندازه‌گیری کرد. محیط اندام سالم نیز جهت دستیابی به یک استاندارد برای مقایسه اندازه‌گیری می‌شود. برای این منظور، باید بزرگترین محیط اندام اندازه‌گیری شود و هنگام اندازه‌گیری، وضعیت اندام تغییری نکند و عضله در حال استراحت باشد. برای سهولت کار می‌توان محل اندازه‌گیری را با یک ماژیک علامت زد. اگر تفاوت بین اندازه‌ها بیشتر از ۱ سانتیمتر باشد، از نظر بالینی معنی دار خواهد بود.

ارزیابی پوست

معاینه گر علاوه بر دستگاه عضلانی اسکلتی پوست بیماران نیز از نظرادم گرما و رنگ بررسی می کند با لمس پوست نواحی گرمتر به علت افزایش خونرسانی یا عفونت وسردتر به علت کاهش خونرسانی و نیزوجود ادم را تشخیص داد وجود بریدگی ساییدگی تغییررنگ پوست و شواهدی به نفع عفونت با کاهش جریان خون می تواند روی برنامه مراقب توانبخشی از بیمار مبتلا به اختلال عضلانی اسکلتی تاثیر بگذارد.

مرکزظفربا سالها سابقه تولید انواع آتل ارتز و پروتز مانند ساخت انواع اندام مصنوعی ,پروتزانگشت,پروتزدست ,پروتزپای بالای زانو, پروتز پای زیرزانو   ,گوش مصنوعی و انواع دست مصنوعی هوشمند شامل دست الکترونیک,  دست مکانیکی  و انگشت مصنوعی متحرک آماده ارائه مشاوره به شما در زمینه توانبخشی و اندام مصنوعی می باشد

پارامترهای مهم در معاینات ارتوپدی قسمت دوم

مشاوره رایگانمشاوره رایگان پروتز تماس با ما