ساعت کاری: 9 صبح الی 3 بعد از ظهر

پارامترهای مهم در معاینات ارتوپدی قسمت سوم

پارامترهای مهم در معاینات ارتوپدی قسمت سوم

پارامترهای مهم در معاینات ارتوپدی قسمت سوم

-ارزیابی قدرت واندازه عضلات

سیستم عضلانی با توجه به توانایی بیمار برای تغییر وضعیت قدرت و هماهنگی عضلات و اندازه هریک از عضلات ارزیابی می شود ضعف گروه خاصی از عضلات ممکن است مطرح کننده  بیماری های مختلفی نظیر پلی نوروپاتی اختلالات الکترولیتی میاستنی گراو پولیومیلیت و دیستروفی های عضلانی باشد برای بررسی تون عضلانی عضلات اندام را ضمن حرکات غیرفعال لمس می کنیم برای ارزیابی قدرت عضلات از بیمار می خواهیم که حرکات خاصی را در مقابل مقاومت یا بدون اعمال آن انجام دهد به عنوان مثال برای ارزیابی قدرت عضلات دوسربازوازبیمار می خواهیم که آرنج خود را کاملا باز و سپس درمقابل مقاومتی که درجهت مقابل اعمال میشود آن را خم کند با دست دادن ساده با بیمار می توان قدرت چنگ زدن اورا تخمین زد در بعضی بیماران با دورسی فلکشن شدید و ناگهانی مچ یا اکستاسیون شدید و ناگهانی مچ دست و سپس رها کردن آن می توان کلونوس یا انقباضات منظم عضله ایجاد کرد عضلات از نظر فاسیکولاسیون یا لرزش غیرارادی گروهی ازعضلات نیزباید بررسی شوند برای کنترل اندازه عضلات می توان محیط اندام را بطورمرتب اندازه گیری کرد محیط اندام سالم نیزجهت دستیابی به یک استاندارد برای مقایسه اندازه گیری می شود برای این منظوربایدبزرگترین محیط اندام اندازه گیری و هنگام اندازه گیری وضعیت اندام تغییری نکند و عضله درحال استراحت باشدبرای سهولت کار می توان محل اندازه گیری را با یک ماژیک علامت زد اگر تفاوت بین اندازه ها بیشتراز 1cmباشد از نظربالینی معنی دارخواهد بود

ارزیابی پوست

معاینه گر علاوه بر دستگاه عضلانی اسکلتی پوست بیماران نیز از نظرادم گرما و رنگ بررسی می کند با لمس پوست نواحی گرمتر به علت افزایش خونرسانی یا عفونت وسردتر به علت کاهش خونرسانی و نیزوجود ادم را تشخیص داد وجود بریدگی ساییدگی تغییررنگ پوست و شواهدی به نفع عفونت با کاهش جریان خون می تواند روی برنامه مراقب توانبخشی از بیمار مبتلا به اختلال عضلانی اسکلتی تاثیر بگذارد.

مرکزظفربا سالها سابقه تولید انواع آتل ارتز و پروتز مانند ساخت انواع اندام مصنوعی ,پروتزانگشت,پروتزدست ,پروتزپای بالای زانو, پروتز پای زیرزانو   ,گوش مصنوعی و انواع دست مصنوعی هوشمند شامل دست الکترونیک,  دست مکانیکی  و انگشت مصنوعی متحرک آماده ارائه مشاوره به شما در زمینه توانبخشی و اندام مصنوعی می باشد

پارامترهای مهم در معاینات ارتوپدی قسمت دوم

مشاوره رایگان پروتز Call Now Buttonتماس با ما