پروتز دست و پروتز انگشت غیر فعال

 پروتز دست و پروتز انگشت غیر فعالپروتزدست و پروتزانگشت غیر فعال

پروتزهای غیرفعال عملکردی یا ایستا عموما بسیار اختصاصی بوده و معمولا برای یک هدف مشخص استفاده شده و سپس جدا می شوند آنها هیچ بخش متحرکی ندارندو اغلب به سادگی به عنوان یک پشت بند محوری یا تقابلی عمل می کنند این نوع پروتز می تواند مخصوصا برای آن دسته از افراددارای نقص عضو مفید باشد که شست  دارای فعالیت دارند ولی هیچ انگشت دیگری ندارند که بتوانند یک گرفتن ساده عملکردی را اجرا کنند اکثر پروتزها در این دسته بندی شباهت کمی به دست طبیعی دارند این پروتزها مشخصا مناسب نیازهای اختصاصی مانند کارکردن با ابزار یا وسایل پخت وپزهستند و این برای بیمارمفید است که وسیله ای را که قرار است استفاده شود با خود به مرکزارتوپدی فنی بیاورد تا بتوان یک پروتز مشخص متناسب با نیازهای او را ساخت برای کاربردهای زمخت و غیر ظریف مانند کار در کارخانه یا کارهای دستی سنگین این پروتزها معمولا از استیل ضد خش ساخته می شوند و به گونه ای شکل داده می شوند که متناسب با نیازهای فرد دارای نقص عضو باشند در صورت نیاز یا درخواست می توان یک روکش پلاستیسول رنگی متناسب با سایه روشن پوست را به آن افزود تا اصطکاک برای گرفتن افزایش یابد برای کارهایی که سختی آنها کمتر است ولی در آنها یک نیاز مداوم به ساختار دست کاملتر وجود دارد پلاستیسول را میتوان به صورت لایه لایه روی یک چوب شکل داده شده مانند بعضی مواد کم وزن یا آلومینیم پوشیده شده با اسفنج پلی یورتان قراردادترموپلاستیک های کم وزن را نیز می توان استفاده کرد و آنها را تقریبا به هر شکلی درآورد

پروتزهای فعال مبتنی به  نیروی بدن


 پروتزهای فعال مبتنی بر نیروی بدن برای بیماران دارای نقص عضو در قسمتی از دست می توانند نیروی خود را از انگشت مچ یا شانه کسب کننند پروتزهای انگشتی از عضلات داخلی دست استفاده می کنند و نیازمند حداقل یک مفصل متاکارپو فالانژیال هستند.پروتزهای مبتنی بر نیروی شانه نیروی خودرا از ابداکشن biscapularو یا فلکشن گلنوهومرال دریافت می کنند و پروتزهای مبتنی بر مچ نیروی خود را از فلکشن یا اکستنشن آن مفصل دریافت می کنند هنگام استفاده از نیروی شانه یک هارنس دارای گره باید پوشیده شود این می تواند محدود کننده و نیازمند حرکات غیرطبیعی شانه ها برای فعال کردن پروتز باشد که معمولا یک دست چنگکی یا چنگال است که بصورت اختیاری باز می شود تعدادی از پروتزهای مبتنی برکابل رایج تر برای افراددارای نقص عضو نسبی در دست مانند ترکیب handy hook/handy wristو دست robin aidsدیگر از لحاظ تجاری در دسترس نیستند ولی هنوز می توان در زمینه بالینی به آنها برخورد

پروتزهای فلکشن اکستنشن مچ به شکل مشابه یک ارتز با نقش tenodesisعمل می کنند tenodesisیک عمل کارکردی است که ایجاد عمل گرفتن را با استفاده از شست و انگشت اشاره و یا انگشت میانی با خم کردن مچ در بر دارد این پروتز برای ایجاد فلکشن مچ  و اکتنشن مچ به توان فرددارای نقص عضو و دامنه حرکتی در مچ بستگی داردبزرگترن محدودیت پروتز tenodesis با استفاده از فلکشن و اکتنشن این است که آن میزان زیادی حرکت آزادانه دست در فضا را محدود میکند که این کارکرد آن را محدود می نماید زیرا پروتزی که امکان حفظ حرکت آزادانه مچ را به میزان زیادی فراهم می کند کارکرد کلی دست را افزایش می دهد این جایی است که پروتزدارای نیرو می تواند زیبایی در پویایی را برای یک پروتز دست فراهم کند

نمونه ای از پروتز دست و انگشت


منابع:

-Dilingham T Mckenzie E limb amputation and limb deficiency:Epidemiology and recent trends in the united state .south Med j2002 aug 95

Wedderburn caldwell sanderson olive A wrist -powered prosthesis for the partial hand JACPOC1986

CUccurullo S Physical medicine and rehabilitation board Reviw.demos  Medical Publishing

Roeschlein RA  Domholdt E factors related to successful upper extremity prosthetic use prosthet orthot int 1989

Fraser  CM an evaluation of the use made of cosmetic and functional prosthese by unilateral upper limb amputees. prosthet orthot lnt

پروتز دست و پروتز انگشت با فنآوری پیشرفته